Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Tấn Phát

Hotline: 0917.543.555
My image My image My image

Liên Hệ

Loại Dịch Vụ
Bạn là khách hàng mới?
Địa chỉ email của bạn:
cham soc cay canh

Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Tấn Phát

D?ch v? ch?m sóc cây c?nh T?n Phát xin kính chào quí khách!

???c thành l?p t? n?m 1995 v?i tên g?i ban ??u là: “d?ch v? ch?m sóc cây c?nh T?n Tu?n” và cho ??n n?m 2009 chúng tôi ?ã ??i tên thành: d?ch v? ch?m sóc cây c?nh T?n Phát. 

Qua th?i gian chúng tôi ?ã không ng?ng h?c h?i, phát tri?n và c?i ti?n d?ch v? ngày càng t?t h?n ?? ?áp ?ng nhu c?u ngày càng cao c?a quí khách hàng và ni?m tin, s? tín nhi?m c?a quý khách là thành công l?n nh?t c?a chúng tôi. 

V?i ??i ng? nhân viên có kinh nghi?m làm v??n lâu n?m và tay ngh? chuyên nghi?p trong l?nh v?c tr?ng và ch?m sóc cây c?nh, cây c?nh T?n Phát ?ã làm hài lòng r?t nhi?u khách hàng b?n r?n và khó tính nh?: các khách s?n l?n, các c? quan, v?n phòng, xí nghi?p và tr??ng h?c,…  ??c bi?t, chúng tôi cung c?p d?ch v? thi?t k? và thi công cây công trình chuyên nghi?p và uy tín v?i h? th?ng cây xanh các lo?i. ??c ti?p

Liên hệ

DC Giao Dịch:

111 Trương Định - F.7 - Q3 - TP.HCM

DC Vườn Ươm:

191/87 Xã Phú SƠn - Chợ Lách - Bến Tre

Điện Thoại:

Mr Tuấn 0917.543.555

Email:

dichvuchamsoccaycanhtanphat@gmail.com

Khách hàng

Khách sạn ở sài gòn

Tọa lạc tại trung tâm kinh doanh sôi động của thành  phố

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.